Ngân Hàng Vietcombank  (VCB)

Chủ tài khoản: Nguyen Thi Le Thanh 

Số tài khoản: 102 626 9534 

Chi nhánh Bình Dương

Ngân Hàng Đầu tư và Phát triển VIệt Nam  (BIDV)

Chủ tài khoản: Tran Anh Tuan

Số tài khoản: 6521 0000 940092

Chi nhánh Bình Dương